Poradenství
Dopravní značení
Pronájem, dodávka, montáž
NONSTOP SERVIS

Volejte: +420 605 853 809

Výstražné dopravní značky

A01aZatáčka vpravo
A01bZatáčka vlevo
A02aDvojitá zatáčka, první vpravo
A02bDvojitá zatáčka,první vlevo
A03Křižovatka
A04Pozor, kruhový objezd
A05aNebezpečné klesání
A05bNebezpečné stoupání
A06aZúžená vozovka (zobou stran)
A06bZúžená vozovka (zjedné strany)
A07aNerovnost vozovky
A07bPozor, zpomalovací práh
A08Nebezpečí smyku
A09Provoz v obou směrech
A10Světelné signály
A11Pozor, přechod prochodce
A12Děti
A13Zvířata
A14Zvěř
A15Práce
A16Boční vítr
A17Odlétávající štěrk
A18Padající kamení
A19Cyklisté
A20Letadla
A21Pozor, tunel
A22Jiné nebezpečí
A23Kolona
A24Náledí
A25Tramvaj
A26Mlha
A27Nehoda
A28Nezpevněná krajnice
A29Železniční přejezd se závorami
A30Železniční přejezd bezzávor
A31aNávěstní deska (240m)
A31bNávěstní deska(160m)
A31cNávěstní deska(80 m)
A32aVýstražný kříž prožel. př. jednokolejný
A32bVýstražný kříž prožel. př. vícekolejný