Poradenství
Dopravní značení
Pronájem, dodávka, montáž
NONSTOP SERVIS

Volejte: +420 605 853 809

Informativní směrové dopravní značky

IS01aSměrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)
IS01bSměrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli)
IS01cSměrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem)
IS01dSměrová tabule pro příjezd k dálnici (se dvěma cíli)
IS02aSměrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem)
IS02bSměrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)
IS02cSměrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla(s jedním cílem)
IS02dSměrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla(s dvěma cíli)
IS03aSměrová tabule (s jedním cílem)
IS03bSměrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)
IS03cSměrová tabule (s jedním cílem)
IS03dSměrová tabule (s dvěma cíli)
IS04aSměrová tabule (s jedním místním cílem)
IS04bSměrová tabule (s dvěma místními cíli)
IS04cSměrová tabule (s jedním místním cílem)
IS04dSměrová tabule (s dvěma místními cíli)
IS05Směrová tabule k jinému cíli
IS06Návěst před křižovatkou
IS09bNávěst před křižovatkou
IS09cNávěst před křižovatkou
IS09dNávěst před křižovatkou
IS09eNávěst před křižovatkou
IS10aNávěst změny směru jízdy
IS10bNávěst změny směru jízdy
IS10cNávěst změny směru jízdy
IS10dNávěst změny směru jízdy s omezením
IS11aNávěst před objížďkou
IS11bSměrová tabule pro vyznačení objížďky
IS11cSměrová tabule pro vyznačení objížďky
IS11dSměrová tabule pro vyznačení objížďky
IS12aObec
IS12bKonec obce
IS13Blízká návěst
IS14Hranice územního celku
IS15aJiný název
IS15bJiný název
IS16aDálnice
IS16bSilnice I. třídy
IS16dSilnice II. třídy
IS17Silnice pro mezinárodní provoz
IS18aKilometrovník
IS18bKilometrovník
IS19aSměrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)
IS19bSměrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)
IS19cSměrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)
IS19dSměrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli)
IS20Návěst před křižovatkou pro cyklisty
IS21aSměrová tabulka pro cyklisty
IS21bSměrová tabulka pro cyklisty
IS21cSměrová tabulka pro cyklisty
IS22aOznačení názvu ulice
IS22bOznačení názvu ulice
IS22cOznačení názvu ulice
IS22dOznačení názvu ulice
IS22eOznačení názvu ulice
IS22fOznačení názvu ulice
IS23Kulturní nebo turistický cíl - návěst
IS24aKulturní nebo turistický cíl
IS24bKulturní nebo turistický cíl
IS24cKomunální cíl