Poradenství
Dopravní značení
Pronájem, dodávka, montáž
NONSTOP SERVIS

Volejte: +420 605 853 809

Informativní provozní dopravní značky

IP01aOkruh
IP01bZměna směru okruhu
IP02Zpomalovací práh
IP03Podchod nebo nadchod
IP04aJednosměrný provoz
IP04bJednosměrný provoz
IP05Doporučená rychlost
IP06Přechod pro chodce
IP7Přejezd pro cyklisty
IP08aTunel
IP08bKonec tunelu
IP09Nouzové stání
IP10aSlepá pozemní komunikace
IP10bNávěst před slepou pozemní komunikací
IP11aParkoviště
IP11bParkoviště (kolmé nebo šikmé)
IP11cParkoviště (podélné)
IP11dParkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)
IP11eParkoviště (stání na chodníku podélné)
IP11fParkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
IP11gParkoviště (částečné stání na chodníku podélné)
IP12Vyhrazené parkoviště
IP13Kryté parkoviště
IP13bParkoviště s parkovacím kotoučem
IP13cParkoviště s parkovacím automatem
IP13dParkoviště P + R
IP14aDálnice
IP14bKonec dálnice
IP15aSilnice pro motorová vozidla
IP15bKonec silnice pro motorová vozidla
IP16Uspořádání jízdních pruhů
IP17Uspořádání jízdních pruhů
IP18aZvýšení počtu jízdních pruhů
IP18bSnížení počtu jízdních pruhů
IP18cJízdní pruh pro pomalá vozidla
IP19Řadící pruhy
IP20aVyhrazený jízdní pruh
IP20bKonec vyhr. jízdního pruhu
IP21aOmezení v jízdním pruhu
IP22Změna místní úpravy
IP23aObjíždění tramvaje
IP23bOb. tram. (jízda podél tr. vlevo)
IP24Únikový pruh
IP25aZóna s dopr. omezením
IP25bKonec zóny s dopravním omezením
IP26aObytná zóna
IP26bKonec obytné zóny
IP27aPěší zóna
IP27bKonec pěší zóny
IP28Nejvyšší dovolené rychlosti
IP29Střídavé řazení