Poradenství
Dopravní značení
Pronájem, dodávka, montáž
NONSTOP SERVIS

Volejte: +420 605 853 809

O nás - Dopravní značení, semafory, pronájem, dodávka, montáže

Firma vznikla v roce 1995. Dodává a montuje dopravní značky, dopravní zrcadla, informačně orientační značení, zpomalovací prahy a značení cyklotras. Zastupuje stavební firmy a jiné subjekty při vyřizování zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací, povolení uzávěry silnice a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na Silničních správních úřadech měst a obcí, na Policii České republiky – dopravním inspektorátu, na Ředitelství silnic a dálnic ČR a na Správách silnic. V rámci této činnosti zpracovává grafické návrhy přechodného dopravního značení. Instaluje dopravní uzávěry a objížďkové trasy. Zabývá se půjčováním semaforů, výstražných světel a dopravních značek. Zajišťuje také realizaci vodorovného dopravního značení. 

Osazení stálých dopravních zanček na pozemních komunikacích provádíme dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65 a při pronájmu používáme reflexní a certifikované dopravní značky dle požadavků Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 66.

Všechny námi dodávané a používané dopravní značky jsou vyrobeny dle normy ČSN 01 8020 změna č. 1 a 2.

Certifikát

Galerie